Välkommen till Skog Hembygdsförenings hemsida

Start
Styrelsen
Torparbacken
Sockenstugan
Aktuellt
Historik
Fotoalbum
Gåvor
Nostalgi
Gästbok

Styrelsen för Skog Hembygdsförening 2016
  • Ordförande Karl Erik Laurin 0270-42 02 13 karlerik.laurin@soderhamn.com
  • Vice ordförande Bengt Åke Wadell 070-394 60 91 bengan66@icloud.com
  • Sekreterare Margit Forsberg 0270-42 01 63 margit.forsberg@soderhamn.com
  • Kassör Inga Maria Wahlström 0702-74 12 80 ingmari.wahlstrom@gmail.com


Övriga ledamöter:
Anders Olsson 0270-42 01 34   anders.g.olsson@soderhamn.com
Marie Nymark 0270-27 71 11   marienymark@hotmail.com
Lars Göran Ström 070-55 58 725
Egon Persson 0270-42 03 72
Ingrid Bodén Östergård 0270-42 06 22
Marianne Eriksson 0270-42 10 49
Bengt Leandersson 0270-42 04 02
 
Suppleanter
Lars Erik Jonsson 0270-42 00 19
Gerd Kastman 0270-42 03 75
 
Valberedning Sven Gunnar Englund 070-641 24 62
Lasse Eng
 
Revisorer Bo Jonsson

Håkan Lundberg

Föreningens bankgiro-nummer: 705-4158

 
 
 
 
2018 © Skog Hembygdsförening hemsida
Skogs Hembygdsförening