Välkommen till Skog Hembygdsförenings hemsida

Start
Styrelsen
Torparbacken
Sockenstugan
Aktuellt
Historik
Fotoalbum
Gåvor
Nostalgi
Gästbok

Styrelsen för Skog Hembygdsförening 2016
  • Ordförande Bengt Åke Wadell 070-394 60 91 bengan66@icloud.com
  • Vice ordförande Svenning Forsling 070-296 20 40  svenning66@hotmail.com
  • Sekreterare Margit Forsberg 0270-42 01 63 margit.forsberg@soderhamn.com
  • Kassör Inga Maria Wahlström 0702-74 12 80 ingmari.wahlstrom@gmail.com


Övriga ledamöter: 
Lars Göran Ström 070-55 58 725  larsgoranstrom@gmail.com
Anne-Christine Engman 0270 420 275
Anders Olsson 0270-42 01 34   anders.g.olsson@soderhamn.com
Marie Nymark 0270-27 71 11   marienymark@hotmail.com
Ingrid Bodén Östergård 0270-42 06 22
 
Suppleanter
Sven Gunnar Englund 070-641 24 62  sven.e@mail.com
Ludvig Tigerhielm 070-494 46 45  ludvig.tigerhielm@gmail.com
Runa Dunderberg 070-271 3175  --   SMS:a
 
 
Revisorer Bo Jonsson
Håkan Lundberg

Föreningens bankgiro-nummer: 705-4158

 
 
 
 
2018 © Skog Hembygdsförening hemsida
Skogs Hembygdsförening